Κλήση τεχνικού στο χώρο του πελάτη – Ζώνη B

40,00

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει βοήθεια η υποστήριξη από τεχνικό μας τμήμα στο χώρο του. Ζώνη B θεωρείται περιοχές που βρίσκονται εκτός Λευκωσίας και Λεμεσού σε ακτίνα 10 χιλιόμετρα.

SKU: TSP0002 Category: