Κλήση τεχνικού στο χώρο του πελάτη – Ζώνη Γ

80,00

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει βοήθεια η υποστήριξη από τεχνικό μας τμήμα στο χώρο του. Είναι η ζώνη που βρίσκεται σε όλη την Κύπρο εκτός από τη ζώνη Α και Β

SKU: TSP0003 Category: