Κλήση τεχνικού στο χώρο του πελάτη – Ζώνη A

30,00

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει βοήθεια η υποστήριξη από τεχνικό μας τμήμα στο χώρο του. Ζώνη Α θεωρείται περιοχές που βρίσκονται εντός Λευκωσίας και Λεμεσού

SKU: TSP0001 Category: